Wanneer recht op garantie?

Een scooter is een motorvoertuig. Dit betekent dat er bepaalde ‘spelregels’ gelden voor het gebruik ervan.
Vraag een van onze medewerkers naar de geldende regels.

In het algemeen is de reden voor een garantiereparatie gegrond, als er géén sprake is van:
– Beschadiging door opzet of door nalatigheid
– Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
– Normale slijtage
– Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing